System identyfikacji

Właściwą prezencję firmy lub produktu osiąga się w oparciu o system identyfikacji wizualnej. W projekcie systemu zawarte są ujednolicone, poparte przykładami normy, których stosowanie zapewnia poprawny wizerunek. Zawiera on graficzną definicję logo i projekt druków firmowych oraz przykłady oznakowania siedziby, dojść dojazdów, stoisk, opakowań, pojazdów firmowych, gadżetów, bannerów, ubiory etc. Zakres jest uzależniony od potrzeb i jest ustalany indywidualnie. Projekt systemu ma postać folderu A4 i zapisu cyfrowego.