Dla marketingu

O wielkości sprzedaży decyduje szereg czynników, spośród których wygląd produktu i jego opakowania jest jednym z najważniejszych. Nasze projekty powstają w ścisłej współpracy z działami marketingu i sprzedaży. Obejmują opracowanie znaku, grafiki etykiet, opakowań, elementów POS I POP dla wybranego produktu lub linii produktów.